עתונות מקצועית

חזרה לדף ראשון


שיחון עברי מרוקאי
אלי ביטון

כלי ביטוי בידי הרוצים לדעת את השפה ולאלה המתעתדים לנסוע למרוקו
שיסייע בידם לדבר עם בני שיחם ולהבין זה את זהלהזמנות
טל: 03-5662080, נייד: 050-5264435