הצעות מחיר פרוספקטים/קטלוגים

מס' הצעת מחיר :
: שם איש הקשר  : אימייל השולח 
: שם לקוח/עסק  : עיסוק 
: עיר  : רחוב 
: מיקוד  : מספר 
: פקס  : טלפון      : נייד 
: תאריך 

: מספר עותקים  : שם העבודה 
: גודל פרוספקט פתוח (ציין מידה בס"מ) 
: גודל פרוספקט סגור (ציין מידה בס"מ) 
אחר 170 גר' 135 גר' 115 גר': עובי נייר 
ציין מס' צבעים אחר צבע מלא: מספר צבעים 
דו-צדדי צד אחד: מספר צדדים 
: גרפיקה מוכנה 
: הערות