הצעות מחיר - חוברות/ספרים


מס' הצעת מחיר :
: שם איש הקשר  : אימייל השולח 
: שם לקוח/עסק  : עיסוק 
: עיר  : רחוב 
: מיקוד  : מספר 
: פקס  : טלפון      : נייד 
: תאריך 

: מס' עמודים  : שם העבודה 
: מספר עותקים  :גודל הספר/חוברת  
אחר כרומו 115 גר' נ"ע 90 גר' נ"ע 80 גר' : סוג נייר פנים 
צבע שחור לבן: מספר צילומים 
אחר פרוצס שחור: פנים הספר מספר צבעים 
ספירלה סיכות קשה רכה: סוג הכריכה
אחר פרוצס צבע אחד: צבעים בכריכה 
: ציפוי לימינציה על העטיפה  : קבלת חומר מוכן מדיסקט  

: הערות