חזרה לדף ראשון

 

תבונת הנהיגה
כל מה שרצית לדעת כדי להגיע ליעד בשלום

מדריך כולל מקבץ הנחיות ועצות המעצבות תרבות נהיגה אחרת

מחרשה ושלח

מדריך מוזיאונים לתולדות הישוב, ההתיישבות וכוחות המגן
אתרי הנצחה, חניוני קק"ל, גנים לאומיים

ניהול לאיכות כוללת
מרדכי פרפרי

ספר שלראשונה מאגד תחומים התואמים את ההגדרה המקפת של TQM
בנוסף לכלים הסטטיסטיים המסורתיים

המדריך המקצועי למגדלי הירקות

המדריך מהווה אמצעי עזר למגדלים להתמצאות בנושאים מקצועיים
הנדרשים להכוונת המגדלים לקראת גידול ובמהלכו


הכנס הארצי הרביעי לבנייה ולתשתיות

ספר מאמרים ותקצירים של הרצאות לכנסחזרה לדף הפקות ומוצרים